Plnohodnotné zapojení

V našich kurzech neexsitují hluchá místa, která často vznikají v jiných formátech skupinové výuky, kdy se lektor nesoustředí přímo na Vás.

V každé lekci zaujímáte různé role, které Vás přimějí vždy věnovat plnou pozornost. Například můžete být mluvčími přinášejícími nové argumenty, oponenty, kteří je vyvracejí, či hodnotiteli dávajícími zpětnou vazbu.

Různé úrovně

Unikátní dynamika našich kurzů postavená na zaujímaní různých rolí dovoluje společnou výuku klientů i s rozdílnými úrovněmi. Můžete tedy snadno vytvořit skupinu se svými přáteli či kolegy.

Ukázková lekce zdarma

Vyzkoušejte si naši metodu a lektory. Kontaktujte nás pro domluvení krátké schůzky, která Vám ukáže, že naše kurzy jsou opravdu efektivtní a zábavné.